Request a meeting

Do you have a product ready for export, but you need a help to open new markets and increase the export?
Ask for a professional consulting help for defining Export Strategy and Goals for your company.

 

Имате производ погоден за извоз, но ви треба помош за отворање на нови пазари и зголемување на извозот?

Побарајте врвна професионална консултантска помош за дефинирање на извозна стратегија и цели за Вашата компанија.

Mobile: +389 71 825 016

E-mail: cliq@cliq.pro